Sylvain Goetz

Sylvain Goetz is consultant van familiebedrijven. Goetz (Deurne, 1964) heeft zelf jarenlang gewerkt als CEO van een familiebedrijf. Dat maakt hem tot een veel gevraagd adviseur. Mede omdat Goetz, zoals meestal gebeurt in een familiebedrijf, onderop is begonnen. Zo kreeg hij al in een vroeg stadium het vertrouwen van de medewerkers.

Sylvain Goetz zijn visie

Dat is de visie van Sylvain Goetz op het leiden van een familiebedrijf: het gaat om vertrouwen, zowel van de medewerkers – die in feite ook ‘familie’ zijn – als van de klanten. De belangrijkste waarden zijn transparantie, correctheid en doen wat je zegt, dus wees betrouwbaar. En besteed niets uit: dan kan je het snelst leveren en de beste service bieden.

Waarde toevoegen

Het inzetten op een stevige vertrouwensband met werknemers en klanten betaalt zich volgens Goetz altijd terug. En de klanten blijven terugkomen. Werknemers worden behandeld alsof zij familie zijn. Als familiebedrijf heb je vaak een streepje voor. Want familiebedrijven zijn gericht op waarde toevoegen, zowel voor de werknemers, de familie en de stakeholders.

Lange termijn

Blije medewerkers, een goede reputatie en verbetering en behoud van het familiebedrijf, dat zijn over het algemeen de belangrijkste doelen. En niet winstmaximalisatie. Bij familiebedrijven staat de lange termijn voorop, er wordt in generaties gedacht.

Wederzijds respect

Goetz had als jonge ex-dienstplichtige vanaf 1984 en in de jaren die volgden tot zijn benoeming tot CEO al nauw met de meeste werknemers samengewerkt. Gezag is volgens hem niet wat je ook kan vragen of wat je kunt afdwingen. Gezag, dat moet je verdienen. Goetz heeft zelf veel jongere werknemers opgeleid. Zo ontstond wederzijds respect, mede omdat er ook een goede onderlinge band was ontstaan.

Onderaan beginnen

Sylvain Goetz was niet het verwende zoontje van de baas, die de baan van CEO in zijn schoot kreeg geworpen zonder daar een prestatie tegenover te zetten. Hij was echt onderaan begonnen. Zo deed hij ongeschoold werk, schonk hij koffie in voor klanten, was hij laborant en werkte hij op de administratie als boekhouder.

Vak leren on the job

Als vertegenwoordiger reisde hij heel België door, en leerde hij de klanten en hun wensen kennen. Zo leerde hij het vak on the job. Aan de universiteit bedrijfskunde studeren, dat was in dit tijd niet aan de orde. Toen Goetz in 1995 CEO werd moest hij alles zelf uitvinden. Hoewel hij het bedrijf goed kende werd hij als eindverantwoordelijke direct in het diepe gegooid. De onderhandelingen met de banken, dat deed hij vanaf dag één zelf.

Niets uitbesteden

Een ander kenmerk van familiebedrijven is dat ze gewend zijn om alles zelf te doen. Een belangrijk advies van Goetz is om er als familiebedrijf naar te streven om alle benodigde faciliteiten zelf in huis te hebben. Als je niets aan een ander hoeft uit te besteden kan je als bedrijf namelijk altijd de beste prijzen bieden en de snelste service bieden, en maak het maximaal transparant dus controleerbaar wat je doet.